Sıkça Sorulan Sorular

Marka hakkında sıkça sorulan sorular

Sizde marka hakkında sıkça sorulan sorulara cevap verdiğimiz aşağıdaki bölümü inceleyip, fikir sahibi olabilirsiniz.

Logo Tescil Nedir? Nasıl Yapılır ?

Marka tescil ile aynı haklara ve öneme sahip olan logo tescili, prosedür olarak da marka tescil ile aynı şekilde ilerlemektedir. Herhangi bir marka tescil başvurunuza logonuzun da dahil edilebileceği gibi tek başına da tescil başvurusu yapılabilir.

Marka Patenti ya da İsim Patenti Nedir ?

Marka Patenti ve İsim patenti, terim olarak yanlış bir ibaredir. Patent kısaca bir "buluşa" verilen tescilin ismidir. Dolayısıyla işletme adının patentlenmesi gibi bir tanım yanlış olacaktır.

Marka Tescil Sorgulama , Marka Tescil Kontrol , Marka Sorgulama Nedir , İsim Tescil Sorgulama? Nasıl Yapılır?

Marka tescil sorgulama işlemi, markanızın tescil başvurusunu yapmadan önce markanızın tescile uygun olup olmadığını görmek için yapılan uygulamaya denir. Danış Patent olarak uzman ekibimiz ile detaylı ve güvenilir bir araştırma yaparak bu konuda sizi en iyi şekilde yönlendiriyoruz.

Marka Yenileme Ne Zaman Yapılmalıdır ?

Markalar Tescil edildikten sonra 10 yıl süreyle korunurlar. Her 10 yılda bir yenilenerek Markalar nesilden nesile aktarılabilirler. İyi takip edilmesi gereken marka yenileme işlemleri Danış Patent tarafından titizlikle takip edilmektedir.

Marka Tescil Başvuruma İtiraz Gelirse Ne Olur ?

Marka Tescil Başvurunuza 2 aylık yayın süresinde itiraz gelmesi markanızın red olacağı anlamı taşımamaktadır. Markaya gelen itiraza karşı görüşümüzü uzman vekil ve avukatlarımızla bildiriyoruz. Danış Patent olarak bu konuda başarı oranımız çok yüksektir.

Marka Tescil Belgesi Nedir? Nasıl Alınır ?

Marka Tescil Belgesi, markanızın belirtilen sınıflarda koruması olduğunu gösteren bir belgedir. Türkiye'de başvurusu yapılmış bir markanın tescil belgesi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilir

Üretim Yapmıyorum Marka Tescil Yapmama Gerek Var mı ?

Evet, belirttiğimiz gibi 45 marka sınıfından 10 tanesi hizmet sektörüyle ilgilidir. Hizmet sektöründe de olsanız; markanızı kötü niyetli olarak kullanmak isteyenler çıkabilir, markanızı sizden önce tescil ettirebilir ve sizi zor duruma düşürebilirler. Müşterilerinize karşı güven vermek için markanızın tescilli olması çok önemlidir.

Patent hakkında sıkça sorulan sorular

Sizde marka hakkında sıkça sorulan sorulara cevap verdiğimiz aşağıdaki bölümü inceleyip, fikir sahibi olabilirsiniz.

Patent Nedir?

Tarimda ve sanayide kullanilmak üzere icat edilen buluslara verilen koruma belgesine patent denir.

Neden Patent Verilir?

Patent sistemi, bulus sahiplerine belli bir süre koruma hakki vermesinin yani sira, patentte yer alan tüm bilgileri kamuoyuna açarak, ayni konuda çalisan baskalarinin ayni bulusu yeniden üretmek için emek, zaman, maliyet vs harcamasinin engellenmesi için vardir. Bu özellige patentin bilgi islevi diyoruz.

Hangi Buluşlara Patent Verilir?

Bir bulusa patent verilebilmesi için 3 sartin geçerli olmasi gerekiyor. 1)Yenilik: Teknigin bilinen durumuna dâhil olmayan bulus yenidir. 2)Teknigin bilinen durumunun asilmasi; 3)Sanayide ve tarimda uygulanabilir olmasi;

Hangi Buluşlara Patent Verilemez?

Buluş niteliginde olmadigi için patent verilemeyecek konular:  a)Kesifler, bilimsel teoriler, matematik metotlari;  b)Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliskin plan, usul ve kurallar;  c)Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteligi olan yaratmalar, bilgisayar yazilimlari;  d)Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulmasi ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.  e)Insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teshis usulleri.

Türkiye’nin üye olduğu uluslararası ve bölgesel anlaşmalardan hangileri patent ile ilgilidir ?

Paris Antlasmasi Dünya Fikri Haklar Örgütünü Kuran Antlasma Patent Isbirligi Antlasmasi Uluslararasi Patent Siniflandirmasi Için Strasbourg Antlasmasi Mikroorganizmalarin Uluslararasi Tevdii Ile Ilgili Budapeste Antlasmasi Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Antlasma ( Trips Metni) Avrupa Birligi Ortaklik Konseyi Karari Avrupa Patent Sözlesmesi

Patent Koruma Süresi Ne Kadardır ve Koruma Süreleri Uzatılabilir mi?

İncelemeli patent 20 yıl,   İncelemesiz patent 7 yıl, Hayır uzatılamaz. Patent belgelerinin koruma süreleri uzatılamaz. Ancak İncelemesiz verilen patent için başvuru tarihinden itibaren 7 yıl içinde inceleme talebinin yapılması halinde, incelemeli sisteme geçiş yapılabilir ve inceleme sonucu olumlu olursa, koruma süresi 20 yıla uzatılır.

Bir Ülkede Alınan Patentin Tüm Dünyada Geçerli midir?

Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun patent ile korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur. Dünya Patenti veya Uluslararası Patent bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz ulaşılamamıştır. Sadece 20 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve Avrupa Patent Sözleşmesi olarak adlandırılan bölgesel koruma sistemi, dünya patenti veya uluslararası patent uygulamasının bir denemesi olarak kabul edilebilir. Ama bu Sözleşmeye göre yapılan tek bir başvuru ile alınan patent belgesi ile buluşun korunması, yine patentin geçerli olduğu ulusal kanunlar çerçevesinde olmaktadır.

Patent belgesi ile sağlanan haklar nasıl değerlendirilir?

Buluşların patentle korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani, bir ülkede alınan patent sadece o ülkede geçerlidir. Bir buluşun farklı ülkelerde de korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur. Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede başvuru yapılması olanağını sağlayan Patent İşbirliği Anlaşması, Avrupa Patent Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. Türkiye´de söz konusu anlaşmalara taraf olduğundan, bu anlaşmalar vasıtasıyla birden fazla ülkeye aynı anda başvuru yapabilmek mümkündür. Patent belgesi hakkı bir bedel karşılığında devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir. Ayrıca, bu hak veraset yoluyla varislere intikal ettirilebilir veya rehin edilebilir

Tasarım hakkında sıkça sorulan sorular

Sizde marka hakkında sıkça sorulan sorulara cevap verdiğimiz aşağıdaki bölümü inceleyip, fikir sahibi olabilirsiniz.

Endüstriyel Tasarım Nedir?

554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamede endüstriyel tasarım kavramı şu şeklide tanımlanmaktadır; “Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme  veya  esneklik  gibi insan duyuları  ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.”

Endüstriyel Tasarım Tescili Yaptırmalı Mıyım?

Sınai mülkiyet anlamında tasarımların en temel dayanağı olan görsel yenilikler hayatımızın tüm alanlarında uygulanır. Bir konfeksiyonun görünümünü oluşturan konfeksiyon dizaynından (moda), bir ayakkabı tasarımına, bir halı deseninden bir otomobil dizaynına, bir süs eşyasından, bir çanta dizaynına, mutfak eşyasından tıbbi aletlere kadar hemen hemen her sektörde görsel yenilikler yapılır.

Tasarım Koruması Nedir?

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır. Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.

Hangi Tasarımlar Tescil Ettirilemez ?

KHK’da tasarım koruması dışında kalan tasarımlar şöyle belirlenmiştir; Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmayan tasarımlar ile kamu düzeni veya genel ahlaka aykırı tasarımlar, Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya, tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar, Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar. Ayrıca Endüstriyel Tasarım koruması; Üretim yöntemi, Ürünün kullanım amacı, Ürünün teknik faydaları, Ürünün fonksiyonel özellikleri gibi konuları kapsamamaktadır.

Tasarım Hakkı Talep Edenle Tasarımcı Arasındaki Fark Nedir?

Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır. Tasarımcı ise; tasarımı gerçekleştiren kişidir. Ekip çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir. Tasarım hakkı talep edenle tasarımcının farklı olması durumunda aradaki ilişki başvuru sırasında beyan edilmelidir.

Tescilsiz Endüstriyel Tasarım Kullanımının Sakıncaları Nelerdir?

Endüstriyel Tasarımların Tesciline İlişkin Kararname çıkana kadar daha önce TTK Haksız Rekabet Hükümlerine ve Genel Hükümlere göre korunan tescilsiz tasarımlar, yine aynı şekilde korunur. Ancak tescilsiz kullanım 554 sayılı KHK´nin sağladığı hakları veremez. Bunların arasında yer alan en önemli hususlar tescilin sağladığı ispat kolaylığı ve ihlal halinde yaptırımların ağırlığıdır

BİLGİ ALIN
Sorununuzu çözmek için durmadan çalışıyoruz.
HER ZAMAN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.
Danış Patent
Danış Patent olarak sizlere marka tescili ve patent konularında yardımcı oluyoruz. Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Aradığınız sorunun cevabını bulamadınız mı ?

s
Danış Patent
Bizi sosyal ağlardan takip edin!
© 2018 Danış Patent. Tüm hakları saklıdır.
Danış Patent